Fine Art

AKI Fine Art bereidt studenten voor op een dynamische beroepspraktijk, met uiteenlopende rollen, posities en verantwoordelijkheden in kunst en samenleving. Een praktijk die door individuele ontwikkeling per student sterk kan variëren.

Kleinschalige kunstacademie De AKI is een kleinschalige kunstacademie, een ongebonden, non-competitieve vrijplaats. De academie richt zich op het opleiden van autonome kunstenaars en ontwerpers. De schaal en het karakter van de academie dragen ertoe bij dat er makkelijk vriendschappen, onderlinge uitwisselingen en samenwerking ontstaan, dwars door disciplines heen, in een verband dat tijdelijk lijkt, maar levenslang meegaat.

Na je studie De opleiding Fine Art in Enschede bereidt je voor op een bestaan als zelfstandig beeldend kunstenaar met een eigen beroepspraktijk voor zowel autonoom werk als voor werk in opdracht, al of niet in samenwerking met anderen. Ook bestaat de mogelijkheid om verder te studeren aan een (internationale) masteropleiding. Je beroepspraktijk als beeldend kunstenaar gaat verder dan de grenzen van je eigen discipline. Tegenwoordig werken kunstenaars ook als curator, organisator of criticus, samen met bijvoorbeeld planologen, ontwerpers, architecten en wetenschappers. Als kunstenaar heb je het meest veelzijdige beroep dat er bestaat.

Tijdens je opleiding heb je geleerd processen op een andere manier te bekijken en het vermogen om kritisch en autonoom te kunnen denken daardoor beschik je over veel mogelijkheden. Deze eigenschappen kun je breed inzetten, bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen kunst en het bedrijfsleven of kunst en politiek. Onze samenleving is gebaat bij de frisse blik van kunstenaars.

De rollen en posities die oud-AKI studenten in de samenleving innemen zijn heel uiteenlopend, zie onze Alumni.

Praktijk Bij Fine Art wordt je begeleid door docenten-kunstenaars met een eigen beroepspraktijk. Zij stimuleren je om weloverwogen keuzes te maken en geven je inzage in het toekomstige werkveld. De opleiding biedt een duidelijke structuur, die je creatieve proces aanwakkert.
De begeleiding is klassikaal, maar zeker gericht op het individu, jouw ontwikkeling staat centraal.
Tijdens werkbesprekingen leer je het werk van je medestudenten te beschouwen en met kritiek op jouw werk om te gaan.

LAB Ieder jaar kun je zes verschillende LAB’s volgen. LAB’s worden gegeven door gastdocenten die werken in een specifiek gebied van de hedendaagse beeldende kunst. De kennis die je opdoet in de LAB’s neem je mee naar je eigen pijler (Painting of Sculpture) en werk je daar, in overleg met je docenten, verder uit. Tijdens het LAB maak je kennis met werkgebieden, die binnen de hedendaagse beeldende kunst van belang zijn en in het reguliere curriculum niet altijd aan bod komen. De LAB’s zijn bedoeld als extra bijdrage aan jouw voorbereiding op je toekomstige beroepspraktijk. Ze helpen je bij het maken van een bewuster keuze.

Algemeen Naast de Praktijk en het LAB bestaat het curriculum uit de volgende vakken:

  • Kunsttheorie
  • Filosofie
  • Technische vaardigheden
  • Voorbereiding op de beroepspraktijk (website, portfolio, werk fotograferen, projectplan schrijven, administratieve kennis etc.)
  • Reflecteren (schrijven over het werk en jezelf presenteren, het werk beschouwen in groepsgesprekken)

Theorie Tijdens je hele studie volg je wekelijks theorie en filosofie vakken. Je krijgt colleges en je werkt in werkgroepen. In het eerste jaar volg je het programma ThINK, dat gaat over kunst van de afgelopen 100 jaar. In het tweede jaar baseert de theorie zich meer op hedendaagse kunst. In het derde jaar krijg je kunsttheorie in de vorm van werkcolleges. Je werkt dan diverse inhoudelijke thema’s verder uit en analyseert je eigen onderzoeksmethoden. In je vierde jaar maak je je eigen afstudeerscriptie.

Gastlessen lezingen/excursies en focusgroepen In de loop van je studie leer je je artistieke positie te bepalen in de kunst en in de wereld om je heen. Je wordt aangemoedigd je wereld te verruimen door deel te nemen aan buitenlandse excursies, het bezoeken van tentoonstellingen en het volgen van gastlezingen van internationaal bekende kunstenaars. Ook oud-studenten hebben vaak een sterke band met de opleiding en komen regelmatig langs om vertellen hoe het hen is vergaan na de AKI.

In lezingen en workshop bereiden we je ook voor op je beroepspraktijk. Er zijn diverse focusgroepen waarin je specialistische kennis op kunt doen over een bepaald vakgebied.

Kijk verder naar het 4-jarige studieprogramma

Toelating Aanmelden voor een toelatingsexamen en inschrijven voor een studie doe je in StudieLink, de aanmeldingsdatabase voor hogescholen en universiteiten. Wil je meer weten hoe het toelatingsexamen er bij ons aan toegaat? Welke procedures er verder nog zijn? Ga dan naar onze speciale Toelatingspagina.