Fine Art Studieprogramma

Praktijk Bij Fine Art wordt je begeleid door docenten-kunstenaars met een eigen beroepspraktijk. Zij stimuleren je om weloverwogen keuzes te maken en geven je inzage in het toekomstige werkveld. De opleiding biedt een duidelijke structuur, die je creatieve proces aanwakkert.
De begeleiding is klassikaal, maar zeker gericht op het individu, jouw ontwikkeling staat centraal.
Tijdens werkbesprekingen leer je het werk van je medestudenten te beschouwen en met kritiek op jouw werk om te gaan.

LAB Ieder jaar kun je zes verschillende LAB’s volgen. LAB’s worden gegeven door gastdocenten die werken in een specifiek gebied van de hedendaagse beeldende kunst. De kennis die je opdoet in de LAB’s neem je mee naar je eigen pijler (Painting of Sculpture) en werk je daar, in overleg met je docenten, verder uit. Tijdens het LAB maak je kennis met werkgebieden, die binnen de hedendaagse beeldende kunst van belang zijn en in het reguliere curriculum niet altijd aan bod komen. De LAB’s zijn bedoeld als extra bijdrage aan jouw voorbereiding op je toekomstige beroepspraktijk. Ze helpen je bij het maken van een bewuster keuze.

Algemeen Naast de Praktijk en het LAB bestaat het curriculum uit de volgende vakken:

 • Kunsttheorie
 • Filosofie
 • Technische vaardigheden
 • Voorbereiding op de beroepspraktijk (website, portfolio, werk fotograferen, projectplan schrijven, administratieve kennis etc.)
 • Reflecteren (schrijven over het werk en jezelf presenteren, het werk beschouwen in groepsgesprekken)

Propedeuse jaar Het eerste jaar is een breed oriëntatiejaar.
Je leert omgaan met diverse disciplines, zoals schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, ruimtelijk werk en nieuwe media en je volgt de kunsttheorielessen en leert de academische vaardigheden; teksten analyseren en schrijven. Aan het eind van het 2e semester kies je voor één van de twee pijlers binnen Fine Art; voor Fine Art Painting of voor Fine Art Sculpture.

Je keus is het vertrekpunt voor je studie in de hoofdfase. Ze bieden je de solide structuur en continuïteit om je een werkterrein eigen te maken. Bij Sculpture is er sprake van een brede omgang met het begrip ruimte en bij FA Painting ligt de focus op het onderzoek op het platte vlak. Beide werkgebieden hebben een flexibele samengesteld docententeam.

Hoofdfase AKI Fine Art gelooft in het kennen en kunnen van een vakgebied. Je bepaalt als student zelf of je de grenzen verkent en eventueel overschrijdt. Omdat beeldende kunst tegenwoordig niet gebonden is aan traditionele technieken werken we met nieuwe en oude media en met combinaties daarvan. Een aantal werkgebieden die aan de orde komen in de hoofdfase:

Pijler Fine Art Painting

 • About 2D
 • Painting
 • Drawing 2d
 • Graphics, traditional/ contemporary
 • Photographic image/medium specific
 • Digital art, projection, overprint
 • Urban art
 • Painting (contextual)/Installation
 • Artistbook

Pijler Fine Art Sculpture

 • About Space
 • Sculpture
 • Drawing 3d
 • Video medium specific
 • Photographic image medium specific
 • Performance
 • TechArt/Sound
 • Installation, site specific
 • Kinetic art, InteractiveArt
 • Applied fine art, New matter

LAB
Onderzoek, experiment, verdieping, kennis

 1. Performance Art/ Installation Art
 2. Video/ Cinema/ Medium specific
 3. Kinetic art / Interactive art/ Digital art
 4. New Matter/TechArt/ Bio Art/ Sound
 5. Urban Art
 6. Conceptual Art/ time basedArt/ Photography/ medium specific

Tweede jaar De hoofdfase begint in je tweede studiejaar en bestaat uit drie studiejaren met elk een eigen opzet. In het tweede jaar leer je een vraagstelling te formuleren en werk je aan de ontwikkeling van je eigen beeldtaal. Je werkt in kleine groepen en je wordt begeleid en beoordeeld door minimaal drie docenten. Elk studiejaar heeft twee semesters en elk semester wordt afgesloten met een beoordeling (werkschouw). Hierin worden praktijk, LAB en theorie getoetst. Op vakken zoals technische vaardigheden wordt je tussentijds beoordeeld.

Derde jaar In je derde jaar verdiep je je onder begeleiding van je docenten en gastdocenten verder in je persoonlijke vakgebied. Je werkt zelfstandig en geeft zelf invulling aan je praktijk programma. Je hoeft niet alle LAB’s te volgen, de keuze voor een LAB is nu gericht op jouw eigen praktijk.

Het  internationale uitwisselings / exchange programma biedt je de kans om voor een periode van drie maanden bij een academie in het buitenland te studeren. AKI Fine Art Enschede heeft contact met veel internationale academies en kunstinstellingen waar je heen kunt. Je kunt er ook voor kiezen om een stage of een onderzoek te doen. Of je kiest voor een verdieping in je eigen werk, daarvoor schrijf je een project voorstel.

Vierde jaar In het vierde jaar werk je aan je eindexamenwerk, dat je aan het eind van het jaar, bij je afstuderen presenteert. Ook maak je, onder begeleiding van een theoriedocent, je eigen afstudeerscriptie. Verder volg je een programma waarin je wordt voorbereidt op je toekomstige beroepspraktijk. Tot slot exposeer je je eindexamenwerk op de grote jaarlijkse overzichtstentoonstelling van afstudeerders. Een tentoonstelling die wordt bezocht door verzamelaars, tentoonstellingsmakers, galerie houders en recensenten.