Toelating Fine Art

Onderstaand alle specifieke toelatingseisen van onze bacheloropleiding Fine Art.

– – –

Toelatingsdata: inschrijven kan vanaf 1 oktober.

Toelatingseisen:

  • Vwo, havo, mbo (niveau 4) of gelijkwaardig diploma.
  • Voor buitenlands studenten gelden taaleisen.
  • Positieve uitslag van het toelatingsexamen. Hierin onderzoeken we wat je kansen zijn om in de studie te slagen.

Aanmelden Aanmelden doe je via Studielink. Als je je in Studielink aanmeldt, krijg je informatie over de toelatingsdata. Per email krijg je daarna alle info automatisch toegestuurd.

Portfolio advies gesprek
 Als je twijfelt over je portfolio kun je een afspraak maken voor een portfolio advies gesprek. Twee vrijdagmiddagen in de maand zit een team docenten klaar om met je te Skypen of je portfolio te bekijken. Email voor het maken van een afspraak met akibalie@artez.nl.

Procedure Toelating Voordat je bij Fine Art kunt worden toegelaten moet je toelatingsexamen doen. We toetsen je kansen om uiteindelijk voor de studie te zullen slagen op de volgende onderdelen:

  • Je creërend vermogen; het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken zowel vanuit de waarneming als conceptueel. Je inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Spreekt uit jouw werk oorspronkelijkheid en originaliteit?
  • Je communicatieve vermogen; beschik je over communicatie vaardigheid? Draag je je fascinatie en inspiratie uit? Toon je daadkracht en discipline?
  • Je vermogen tot kritische reflectie; heb je een onderzoekende en experimentele instelling? Heb je belangstelling voor kunst en cultuur en voor ons vakgebied?
  • Om toegelaten te worden tot Fine Art vinden we het verder belangrijk dat je ons inzicht geeft in je persoon, je motivatie, je talent en je interesses.

Toelatingsexamen
 Het toelatingsexamen neemt een ruim dagdeel in beslag. Je komt naar de academie met je portfolio. Je werkt gedurende de tijd dat je aanwezig bent aan een beeldende dagopdracht.

De toelatingscommissie bestaat uit een groep docenten. Elke docent van de commissie ontmoet een aantal kandidaten 1 op 1. De ontmoeting begint met een persoonlijk gesprek over wie je bent en wat je wilt bereiken. Daarna neemt de docent jouw portfolio met je door.

Aan het einde van de dag komt de toelatingscommissie bijeen om vast te stellen of je wordt toegelaten. Binnen 3 weken ontvang je een brief met informatie over de uitslag.

Voorbereiding Met de samenstelling van je portfolio verwachten we van je dat je ons inzicht geeft in je persoon, je talent en je interesses. Dus teken, schilder, fotografeer, maak films en laat ons zien wie je bent! Van alles wat je niet kunt transporteren, kun je foto’s/video’s maken en meenemen of on-line zetten.

Stel je actief op, draag uit wat je wilt onderzoeken en waardoor je wordt geïnspireerd. Zorg dat je je werk kunt toelichten en neem ook tussenmateriaal en schetsboeken mee! De commissie zal vragen naar je motivatie en alles daarom heen en ook benieuwd zijn naar je kennis over beeldende kunst en vormgeving. Beslissend voor de toelating zijn je beeldend vermogen en creativiteit.

Uitslag en geldigheid
 Over de uitslag van je toelatingsexamen krijg je binnen drie werkweken bericht. Als je wordt afgewezen proberen we je inzicht te geven in de redenen. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat volgt op het toelatingsexamen. Als je voor een opleiding of specialisatie op een andere locatie toelating wilt doen, moet je je hiervoor apart aanmelden.

Plaats en tijd Het toelatingsexamen duurt van 11.00 tot 16.00 uur en zal plaatsvinden op onze academie aan de Hulsmaatstraat 35 in Enschede.

Meer weten over de opleiding? Ga naar de pagina Fine Art.

AKI_Aanmelden_AFA_NL