Toelating Moving Image

Onderstaand alle specifieke toelatingseisen en procedures van onze engelstalige bacheloropleiding Moving Image.

– – –

Toelatingseisen:

  • 
Vwo, Arbitur, HBO propedeuse of een gelijkwaardig diploma.
  • N.B. studenten die de propedeuse van Crossmedia Design hebben gehaald, kunnen, in overleg, doorstromen naar het 1e jaar van Moving Image.
  • Moving Image wordt gegeven in het Engels. Voor alle studenten gelden taaleisen.
  • Portfolio (print, digtitaal of online)
  • Let op! 
De opleiding Moving Image wordt gegeven in het Engels. Je portfolio en het toelatingsgesprek vinden daarom plaats in het Engels.
  • Een Propedeuse Crossmedia Design diploma (nederlandstalig) geeft ook toegang tot de opleiding.

Procedure toelating Voordat je bij Moving Image kunt worden toegelaten moet je toelatingsexamen doen. We toetsen je kansen om uiteindelijk voor de studie te zullen slagen op de volgende onderdelen:

  • 
Je creërend vermogen: het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit de waarneming en conceptueel.
  • 
Je communicatief vermogen: je bent communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en toont daadkracht en discipline.
  • Je kritische reflectie: je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, belangstelling voor theorie/filosofie en gerichte belangstelling voor het vakgebied.

Toelatingsdata en toelating 
Bij Moving Image kun je een persoonlijke afspraak maken voor het doen van toelating. Omdat Moving Image veel buitenlandse studenten trekt, is een toelatingsgesprek vaak via skype, maar je kunt ook een afspraak maken om op de AKI langs te komen. Of je kunt je aanmelden voor een toelatingsexamen op de toelatingsdata die voor Crossmedia Design zijn vastgesteld, geef dan wel duidelijk aan dat je komt voor Moving Image.

Tijdens een (skype)gesprek krijg je de kans om je werk nader toe te lichten. Ook kun je dan alle vragen stellen die je hebt over de studie. De commissie zal de gelegenheid gebruiken om na te gaan of je voldoende weet over de studie en je zo nodig extra informatie geven. Waarschijnlijk zal de commissie vragen naar je motivatie en ook benieuwd zijn naar je kennis over beeldende kunst en vormgeving. Kennis en motivatie spelen echter bij de beoordeling geen rol. Beslissend voor de toelating is uitsluitend het oordeel over je beeldende vermogens en je creativiteit.

Naar aanleiding van het gesprek wordt er door de docenten van de toelatingscommissie een advies opgesteld over je toelating of afwijzing. Dat advies, dat unaniem moet zijn, wordt daarna door de examencommissie beoordeeld. De examencommissie beslist uiteindelijk over je toelating. Email voor het maken van een (skype)afspraak met akibalie@artez.nl 
of bel +31 53 482 4400.

Portfolio 
We zijn erg benieuwd naar het werk dat je de laatste drie jaren thuis, op school of in enig cursusverband hebt gemaakt. Dit kan film, fotografie of bewegend beeld zijn, maar ook beeldend onderzoek of geschreven teksten. Presenteer dit samen in een (digitaal) portfolio.

Uitslag
 Over de uitslag van je toelatingsexamen krijg je binnen drie werkweken bericht. De toelating is uitsluitend geldig voor het studiejaar dat volgt op het toelatingsexamen.
 Als je wordt afgewezen proberen we je inzicht te geven in de redenen.

Portfolio advies gesprek 
Als je je optimaal wilt voorbereiden voor je toelatingsexamen, kun je een afspraak maken voor een portfolio advies gesprek. Twee vrijdagmiddagen in de maand zit een team docenten klaar om met je te Skypen of je portfolio te bekijken. Email voor het maken van een afspraak met akibalie@artez.nl of bel +31 53 482 4400.

Meer weten over deze opleiding? Ga naar de engelstalige pagina van Moving Image.

AKI_Aanmelden_AMI_NL