Crossmedia Design

Crossmedia Design is een brede, interdisciplinaire studie waar de ontwikkelingen in digitale media en communicatie samenkomen:

  • Het vak Graphic Design is in de afgelopen decennia geëxplodeerd. De ontwerper van nu gebruikt alle media en combinaties van media, de grenzen tussen de ontwerpdomeinen vervagen en dat vraagt om ontwerpers die op de hoogte zijn van het hele medialandschap en die daarin een eigen weg kiezen. Dat is het uitgangspunt van de opleiding Crossmedia Design.
  • Crossmedia Design brengt je in aanraking met alle vormen van beeld maken; fotografie, illustratie, film, animatie. En je leert beeld en typografie te combineren voor alle dragers, van boek tot app of channel, van poster tot object of publieke ruimte.
  • Tijdens de studie leer je alle ontwerpfacetten te overzien en zoek je samen met je docenten naar jouw positie in het beroepsveld. De nadruk kan bijvoorbeeld liggen op interactie, fotografie, bewegend beeld, redactie, 3D, of welke focus jij ook kiest. Gedurende de hele opleiding staan jouw individuele ontwikkeling en jouw individuele keuzes centraal, maar altijd met de hele ontwerpwereld als context.
  • En het werkt, van de diverse studio’s waar onze studenten stage lopen krijgen we steeds lovende kritieken: ‘dit zijn de mensen die we nodig hebben’ (Saatchi & Saatchi Germany). Met overzicht en kunde, maar ook met een eigen kijk op de wereld.

Crossmedia Design is uniek en alleen te volgen in Enschede. We zoeken kritische, communicatieve design studenten met analytisch denkvermogen en artistieke intuïtie.

Crossmedia Design is een vierjarige opleiding. Vanaf het begin zijn de opleidingen Fine Art en Crossmedia Design gescheiden, maar de scheiding tussen kunst en ontwerpen wordt op de AKI niet als vanzelfsprekend aangenomen. Jij bepaalt hoe autonoom of toegepast je werkt, het is gedurende de hele opleiding mogelijk om cross-overs te creëren tussen de disciplines, tussen kunst en ontwerpen, tussen 2D en 3D, of tussen ambacht en concept.

In het tweede en derde semester kom je in aanraking met alle media, via korte intensieve oefeningen wordt je vertrouwd gemaakt met alle ontwerpfacetten en uitingsvormen. In het derde en vierde jaar wordt de looptijd van de opdrachten langer en wordt er steeds meer van je verwacht dat je je eigen rol gaat bepalen, motiveren en uitvoeren: wat wil ik en hoe realiseer ik dat. De colleges en opdrachten zijn zo ingericht, dat de student vanuit een eigen invalshoek kan werken.

De nadruk ligt op individuele begeleiding, ook in de klassikale lessen. Elke student krijgt vanaf het tweede jaar een docent als persoonlijke mentor, om de individuele ontwikkeling optimaal te begeleiden.

Alle docenten hebben een eigen beroepspraktijk en zijn een of twee dagen in de week op de academie, daardoor is er een voortdurende wisselwerking met de praktijk. De opleiding Crossmedia Design bestaat in de huidige vorm sinds 2008 en wordt waar nodig steeds aangepast aan de ontwikkelingen in de praktijk.

De AKI is onderdeel van ArtEZ, maar wij hechten zeer aan onze autonomie als kleinschalige academie: onderwijs moet gemaakt worden op de werkvloer en gebaseerd zijn op het initiatief van docenten en studenten, zo weinig mogelijk beperkt door vastgelegde onderwijssystemen. De AKI is klein maar compleet, met werkplaatsen voor metaal, kunststof, zeefdruk, grafiek, keramiek en hout. Met groot formaat plotters, lasercutters, 3D-printers, een uitgebreide video- en fotostudio en een analoge doka. Met ateliers en expositieruimtes. Kan bijna niet beter, maar als een student nog wensen heeft dan zoeken we graag naar oplossingen.

We verwachten van elke student een streven naar een eigen vorm van excellence en stimuleren dat, door de student veel vrijheid te geven, maar tegelijkertijd vrijblijvendheid te vermijden; we verwachten van elke student gedrevenheid en daadkracht. De academie is een school, maar ook een manier van leven.

De AKI ligt in Enschede, ver van de randstad. Wij vinden Enschede een perfecte locatie, niet midden in de drukte maar op een mooie afstand om je op je eigen werk te kunnen concentreren. Plato beschreef de academie als een ommuurde tuin, waarin het lawaai van buiten wel te horen is, maar de studenten en docenten zich goed kunnen richten op hun werk. In die tuin wordt je omgeven door mogelijkheden, inzichten en culturen, maar niet meer dan zinvol is, want je moet aan het werk.

En bijkomend voordeel van Enschede is dat je er goedkoop kan wonen, het scheelt al gauw 150 euro in de maand ten opzichte van andere studentensteden. Enschede staat al jaren aangeschreven als de beste studentenstad, het is mogelijk samen te werken met studenten van de Technische Universiteit, Saxion Hogeschool en het Conservatorium.

We hebben graag VWO-leerlingen als aspirant studenten, maar ook met een andere vooropleiding ben je van harte welkom op het toelatingsexamen, we kijken vooral naar je motivatie, eigenheid en bagage. In bepaalde gevallen is het mogelijk in te stromen in het tweede jaar.

Wil je meer weten over Crossmedia Design, dan kan je de academie in Enschede binnenlopen of een afspraak maken, maar je kunt ook eerst met een student of docent bellen of emailen. Ook kun je op verzoek meelopen met een les. Stuur daarvoor een email naar Ina Bode: I.Bode@ArtEZ.nl.

Profiel. Crossmedia Design is een opleiding die nauw aansluit bij de ontwikkelingen in de beroepspraktijk van ontwerpers (en daar ook graag op vooruitloopt). Omdat de grenzen tussen de verschillende ontwerpdomeinen verschuiven en vervagen, is Crossmedia Design een brede opleiding, waarin je vertrouwd wordt gemaakt met alle ontwerpfacetten, uitingsvormen en media. Je wordt uitgedaagd het snel groeiende scala aan mogelijkheden zo eigen te maken, dat je een eigen positie kan bepalen en innemen. Dat vergt enerzijds kennis en kunde en anderzijds een professionele attitude en eigenheid:

Kennis. Binnen Crossmedia Design wordt de gereedschapskist van de student goed gevuld: van typografie tot interaction design, van het genereren van beeld (fotografie/film en illustratie/animatie) tot redactie, van concept-ontwikkeling tot sofware-kennis, van drukwerk tot social media. Praktijk en theorie worden zoveel mogelijk als een integraal geheel aangeboden; tijdens het werken aan een opdracht wordt de bijbehorende theorie behandeld. De producten die daarbij gemaakt worden zijn:

  • 2D (print): boek, affiche, folder, …
  • 3D (ruimtelijk): tentoonstelling, bewegwijzering, public space, …
  • 4D (time-based): film, animatie, website, app, …
  • 234D-combinaties: identity, campagne, event, productontwikkeling, game, …

Een uitgangspunt is dat alle media van dezelfde (visuele) elementen gebruik maken; vlak, vorm, kleur, kader, verhouding, relatie, context. Deze basiskennis staat centraal in het eerste deel van de opleiding en wordt toegepast in een breed palet aan media en verschijningsvormen.

Attitude. Binnen Crossmedia Design wordt veel nadruk gelegd op zelfstandigheid en eigenheid, want het bepalen van een eigen positie is een absolute noodzaak in het woelige beroepsveld van de ontwerper. De student wordt uitgedaagd om met de docenten te bepalen wat zijn of haar focus in het beroepsveld kan zijn. Elke student krijgt een van de docenten als mentor. De mentor en de student bespreken maandelijks de individuele voortgang en focus: wat wil je en hoe realiseer je dat.

Alle docenten en mentoren hebben een eigen beroepspraktijk en zijn een of twee dagen in de week op de academie. Het docentencorps is zeer divers, zowel wat betreft het werkveld (fotografie, typografie, interactie, architectuur, illustratie, film, scenario, …), als wat betreft de visie op het vak en op onderwijs. Want we brengen je graag in aanraking met een breed palet aan mogelijkheden en visies.

De academie in Enschede is op de eerste plaats een gemeenschap van ontwerpers, kunstenaars, vakmensen en studenten. De sfeer is open, iedereen kan van elkaar leren, niet alleen binnen de opleiding Crossmedia Design, maar ook in samenwerking met de studenten en docenten van Fine Art. Want de academie is niet alleen een school, maar ook een manier van leven. De studie is er op gericht de student voldoende grond te geven voor het maken van stevige eigen keuzes; over de beroepspraktijk en in de beroepspraktijk. Daarom is de studie breed maar niet generalistisch, met een grote mate van vrijheid maar zonder vrijblijvendheid. En met altijd het eigen initiatief als uitgangspunt.

Het studieprogramma bestaat uit vier studiejaren met elk een eigen opzet, waarbij de bepaalde vakken steeds terugkeren. Elk studiejaar bestaat uit twee semesters, met aan het eind van elk semester een beoordeling. Bekijk hier het volledige studieprogramma.

Toelating Aanmelden voor een toelatingsexamen en inschrijven voor een studie doe je in StudieLink, de aanmeldingsdatabase voor hogescholen en universiteiten. Wil je meer weten hoe het toelatingsexamen er bij ons aan toegaat? Welke procedures er verder nog zijn? Ga dan naar onze speciale Toelatingspagina. Vanaf 1 oktober kun je je weer aanmelden voor het komende studiejaar.

Woods from Dorien Koelemeijer on Vimeo.