Fine Art

De opleiding Fine Art aan de AKI bereidt je voor op een dynamische beroepspraktijk, met uiteenlopende rollen, posities en verantwoordelijkheden in kunst en samenleving. Een praktijk die door individuele ontwikkeling per student sterk kan variëren.

Kleinschalige kunstacademie De AKI is een kleinschalige kunstacademie, een ongebonden, non-competitieve vrijplaats. Onze academie richt zich op het opleiden van autonome kunstenaars en ontwerpers. De schaal en het karakter van de academie dragen ertoe bij dat er makkelijk vriendschappen, onderlinge uitwisselingen en samenwerking ontstaan, dwars door disciplines heen, in een verband dat tijdelijk lijkt, maar levenslang meegaat.

De Studie De opleiding Fine Art in Enschede bereidt je voor op een bestaan als zelfstandig beeldend kunstenaar met een eigen beroepspraktijk voor zowel autonoom werk als voor werk in opdracht, al of niet in samenwerking met anderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om verder te studeren aan een nationale of internationale masteropleiding. Je beroepspraktijk als beeldend kunstenaar gaat vaak verder dan de grenzen van je eigen discipline.

Het Kunstenaarschap kent vele facetten en stelt hoge eisen. Weten waar je staat en waarvoor je staat met een uitgebreid palet aan media zoals: fotografie, schilderen, video, tekenen, performance, beeldhouwen en interactieve media, die tot uitdrukking komen in uiteenlopende omgevingen: musea, het galeries, kunstbeurzen, de openbare ruimte, het theater, onderwijs, bedrijfsleven etc. Als kunstenaar heb je het meest veelzijdige beroep dat er bestaat.

Tijdens je opleiding leer je processen op een andere manier te bekijken en ontwikkel je het vermogen om kritisch en autonoom kunnen denken en daardoor beschik je over veel mogelijkheden. Deze eigenschappen kun je breed inzetten, bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen kunst en het bedrijfsleven of kunst en politiek. Onze samenleving is gebaat bij de frisse blik van kunstenaars. ‘’Creativiteit is ons nieuwe kapitaal’’, aldus Daan Roosengaarde.

De rollen en posities die oud-AKI studenten in de samenleving innemen zijn heel uiteenlopend, zie onze Alumni.

INHOUD VAN DE STUDIE

Bij Fine Art wordt je begeleid door docenten-kunstenaars met een eigen beroepspraktijk. Zij stimuleren je om weloverwogen keuzes te maken en geven je inzicht op het toekomstige werkveld. De opleiding biedt een duidelijke structuur, die je creatieve proces aanwakkert.

Vertrekpunt zijn de ‘specialisaties’ Painting en All Space&Sculpture; deze bieden houvast door hun geschiedenis en vormen het vertekpunt voor de studie. Vanuit maken kritisch denken ontwikkel je een geheel eigen positie en omgang met het medium binnen de hedendaagse context. Je kunt je verdiepen in een medium of verruimt je eigen palet door grensverleggend en grensoverschrijdend onderzoek.

De begeleiding is gericht op het individu jouw ontwikkeling staat centraal. Tijdens werkbesprekingen leer je het werk van medestudenten te beschouwen en met kritiek op jouw werk om te gaan.

Praktijk De praktijk vindt plaats binnen je eigen werkplek daar ontwikkel je je werk door gesprekken met je docenten, je medestudenten, de technische vaardigheden en theoretische en filosofische kennis.

LAB Tijdens het LAB maak je kennis met werkgebieden, die binnen de hedendaagse beeldende kunst van belang zijn en in het reguliere curriculum niet altijd aan bod komen. De LAB’s zijn bedoeld als extra bijdrage aan jouw voorbereiding op je toekomstige beroepspraktijk. Ze geven je kennis van de verschillende werkgebieden in de beeldende kunst en helpen je bij het maken van bewuste keuzes.

Ieder jaar kun je zes verschillende LAB’s volgen. LAB’s worden gegeven door gastdocenten die werken in een specifiek gebied van de hedendaagse beeldende kunst. De kennis die je opdoet in de LAB’s neem je mee naar je eigen pijler (Painting of Sculpture) en werk je daar, in overleg met je docenten, verder uit.

Algemeen Naast de Praktijk en het LAB worden er vakken aangeboden op het gebied van:

  • Kunsttheorie
  • Filosofie
  • Technische vaardigheden
  • Voorbereiding op de beroepspraktijk (website, portfolio, werk fotograferen, projectplan schrijven, administratieve kennis etc.)
  • Vaktheorie (schrijven over het werk en jezelf presenteren, het werk beschouwen en reflecteren in groepsgesprekken)

Theorie & Filosofie De opleiding Fine art hecht veel waarde aan theorie en filosofie. In het eerste jaar volg je het programma ThINK, dat gaat over kunst van de afgelopen 100 jaar en doe je de basiskennis van de filosofie op. Vanaf het tweede jaar leg je samen met een theorie- en filosofiedocent een verbinding met je eigen werk. In het derde jaar krijgt dit steeds meer de vorm van een theoretisch onderzoek binnen je eigen werkgebied. Je werkt dan diverse inhoudelijke thema’s verder uit en analyseert je eigen onderzoeksmethoden. In je vierde jaar schrijf je een eigen afstudeerscriptie.

Gastlessen lezingen/excursies en focusgroepen In de loop van je studie leer je je artistieke positie te bepalen in de kunst en in de wereld om je heen. Je wordt aangemoedigd je wereld te verruimen door deel te nemen aan buitenlandse excursies, het bezoeken van tentoonstellingen en het volgen van gastlezingen van internationaal bekende kunstenaars. Oud-studenten hebben vaak nog een sterke band met de opleiding en komen regelmatig langs om vertellen hoe het hen is vergaan na de AKI.

In lezingen en workshop bereiden we je je voor op je beroepspraktijk. Er zijn diverse focusgroepen waarin je specialistische kennis op kunt doen over een bepaald vakgebied.

Kijk verder naar het 4-jarige studieprogramma

Toelating/Aanmelden: Voor een toelatingsexamen en inschrijving voor een studie; dit doe je in StudieLink, de aanmeldingsdatabase voor hogescholen en universiteiten. Wil je meer weten hoe het toelatingsexamen er bij ons aan toegaat? Welke procedures er verder nog zijn? Ga dan naar onze speciale Toelatingspagina.