AKI BIOMatters

AKI BIO MATTERs richt zich op het werken met nieuwe biomaterialen. In dit artistieke onderzoeksprogramma ontmoeten kunst en design de life sciences, de filosofie, de politiek, de ecologie, de bio-ethiek en de ‘doe-het-zelfbiologie’ elkaar.

Kunnen we ons andere vormen van leven, andere praktijken, andere gewoonten en verlangens voorstellen en nastreven die -in plaats van onze levens te faciliteren- ons zullen veranderen?

BIO MATTERs richt zich op het vinden van nieuwe biomaterialen en op het ontwikkelen van nieuwe theoretische en praktische inzichten over hoe te leven met onze, altijd al bestaande, onzekerheid over de toekomst. Het programma betrekt kunstenaars en ontwerpers bij doe-het-zelfbiologie, biohacking, biowetenschappen en speculatieve manieren en methoden om met levende lichamen te werken en is gericht op het ontwikkelen van ecologisch en kritisch geëngageerde kunst- en ontwerppraktijken.

Het uitvinden van zorgvuldige verschillen. BIO MATTERs houdt zich bezig met complexe vragen en experimenten. Maar het doel is niet om meer controle te krijgen, maar om in de creatieve praktijk speculatie en aandacht te realiseren voor de verscheidenheid, verandering en mutaties van het lichaam. Vanuit een filosofisch geëngageerde hands-on benadering komen vragen aan de orde als;
-kunnen we ons levensvormen, praktijken, gewoonten en verlangens voorstellen en nastreven die ons leven zullen veranderen in plaats van het te vergemakkelijken?
-hoe kunnen we de antropocentrische blik veranderen?
-hoe te denken over wat wordt gedefinieerd als ‘levend’ en ‘natuurlijk’?
-wat zijn de marges waarbinnen we, zorgvuldig met leven werkend, kunnen creëren en wat zijn de implicaties van levensmanipulaties?
-hoe kun je levende en stervende lichamen toepassen in kunst en design?
-hoe leef je met besmetting en de risico’s ervan?

Een symbiose van theorie en praktijk. Tijdens hoorcolleges, lezingen en workshops gaat het programma in op problemen, methoden en ideeën die aan de orde komen binnen de levenswetenschappen, filosofie, ethiek en ecologie. Het doel van BIO MATTERs is om, door middel van materiële praktijk, nieuwe methodologieën en manieren van denken in de kunst en designwereld te introduceren, op de plekken waar complexe, urgente ecologische en esthetische vragen kritisch worden onderzocht. Hierdoor kan met urgente vragen op een handson manier worden gewerkt, waardoor we directer onze rol en verantwoordelijkheid ervaren voor de levende lichamen waarmee we werken.

Kijk voor werk van studenten op het facebook archief van BIO MATTERs: https://www.facebook.com/akibiomatters/?ref=bookmarks

Voor wie
AKI BIO MATTERs staat open voor alle studenten vanaf  hun 2e jaar BA van alle afdelingen van ArtEZ. Het is een research programma van 2 semesters (15 EC)  met de  mogelijkheid voor het volgen van één semester (7 EC).

Wanneer en waar
Elke donderdag van 10.00u-16.00u (12 bijeenkomsten plus tijd voor het voorbereiden van een tentoonstellingen).

Onderwerpen  (een selectie)

  • Kunst en design in het antropoceen – heroverweging van het antropocentrisme;
  • Biohacking Human – over genetisch essentialisme;
  • Laat je kunst groeien – werken met bacteriën, paddenstoelen en planten;
  • Biodesign voor het Plastoceen – je eigen bioplastic maken;
  • Levende beelden – over de alchemie van visie en de niet-menselijke blik.

Docenten
BIO MATTERs wordt geleid door Dr. Agnieszka Anna Wołodźko. Zij heeft een achtergrond in de kunstfilosofie, kunst en wetenschappelijke relaties, posthumanisme en nieuw materialisme. Tijdens het programma geeft zij lezingen en praktische workshops die elkaar aanvullen, ook begeleidt zij de studenten bij hun onderzoeken.
Patrick Mangnus doceert biomateriaalmethoden in de grafische kunsten; Aalt van de Glind verzorgt lessen over non-lens en cameraloze fotografie.

Het programma nodigt verschillende kunstenaars en ontwerpers uit als gastdocenten. Gastdocenten waren: Raphael Kim, Aniela Hoitink, Sonja Bäumel, Zeger Reyers, Špela Petrič, Adam Zaretsky, Pei-Ying Lin, Christine van der Heide, Adriana Knouf.

Contact en aanmelden
Dr. Agnieszka Anna Wołodźko
email: a.wolodzko@artez.nl

BIO MATTERs Public Events
Living Matters online expositie – storytelling door AKI BIO MATTERs onderzoek naar de precariteit die er altijd is geweest, juni 2020: https://studiumgenerale.artez.nl/nl/studies/blog/living+matters+online+exhibition/

How on Earth presents Living Images; serie filmvertoningen over ecologieën van visie in samenwerking met Artez Studium Generale 2019: https://studiumgenerale.artez.nl/nl/agenda/how+on+earth+presents+living+images/

Biodesign of Plastocene tentoonstelling en symposium in Tetem 27 maart – 7 april 2019.
De tentoonstelling is het resultaat van een artistiek onderzoeksprogramma bij AKI BIO MATTERs in 2018/2019 dat de problemen van Antropoceen bespreekt en materieel speculeert over mogelijke scenario’s van verandering door biodesign-praktijk: https://tetem.nl/event/aki-bio- zaken-biodesign-of-plastocene /

Science-Friction workshop en symposium in het Design Lab UT Twente 22 november 2017.
Symposium over de hedendaagse discussies rond de praktijken van biotechnologieën waarin werd gevraagd hoe nieuwe biotech-lichamen verstoringen creëren die onze manier van leven veranderen. Het was de gezamenlijke productie van AKI en DesignLab Universiteit Twente, samengesteld door Agnieszka Anna Wołodźko en Frank Kresin: https://www.utwente.nl/en/

Social Media
https://www.facebook.com/akibiomatters/?ref=bookmarks