Crossmedia Design Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit vier studiejaren met elk een eigen opzet, waarbij de onderstaande vakken steeds terugkeren. Elk studiejaar bestaat uit twee semesters, met aan het eind van elk semester een beoordeling.

  • Ontwerpmethodiek
  • Grafisch Ontwerpen / Typografie
  • Fotografie / Film
  • Illustratie / Animatie / Motion graphics
  • Ruimtelijk Ontwerpen / Publieke ruimte
  • Interactieve media / Scenario
  • Theorie in de Kunsten

Jaar 1: focus op beeld
In het begin van het eerste studiejaar (Propedeuse) werk je klassikaal. Je oriënteert je op beeldende middelen als tekenen, fotografie en film. Het tweede semester is vooral gericht op het maken van beeld, maar dan met een focus op ontwerpvraagstukken.

Jaar 2: focus op de diverse media
In het tweede jaar staat het onderzoeken van de mogelijkheden van de diverse media centraal. De opdrachten in de eerste helft van het jaar zijn kort en intensief, je raakt vertrouwd met alle ontwerpfacetten en uitingsvormen, en met de verschillende (design-)processen. In het tweede semester van het tweede jaar worden de opdrachten langer en combineer je de diverse media en mogelijkheden. Vanaf dit semester bespreek je je individuele ontwikkeling minstens maandelijks met je mentordocent, die met jou het overzicht houdt over je studie.

In het eerste en tweede jaar wordt in de klassikale lessen veel aandacht besteed aan kritiek formuleren en ontvangen, hierdoor ontwikkel je een eigen opstelling, wat noodzakelijk is voor het vervolg van de opleiding:

Jaar 3: focus op de eigen positie
In de eerste helft van het derde jaar maak je (in overleg met je mentor) een keuze uit verschillende kort- en langlopende projecten, naargelang je interesse en talent. De projectstructuur biedt veel ruimte om te kunnen werken aan de meest uiteenlopende probleemstellingen. Je leert werken in (wisselende) ontwerpteams en daar een rol in te nemen. Je neemt verantwoordelijkheid en ontwikkelt een eigen specialisatie, strategie en aanpak van werken. Je maakt een portfolio en werkt aan een scriptie. De tweede helft van het derde jaar ga je op stage of op uitwisseling bij een academie in buitenland.

Jaar 4: versteviging van de eigen positie
In de eerste helft van het vierde jaar krijg je veel ruimte om te werken aan eigen onderzoek en eigen projecten, maar er is daarnaast ruim aandacht voor het volledig maken van jouw individuele palet: in overleg met je mentor en docenten stel je vast wat je nog moet verbreden of verdiepen voor je afstudeert.

In de tweede helft van het vierde jaar richt je je volledig op je eindexamen, dat bestaat uit een portfolio (print en online), een scriptie (print) en een afstudeerproject (met media naar eigen keuze). Alle studenten Crossmedia Design tonen deze projecten aan het einde van het schooljaar tijdens de eindexamenexpositie in Enschede, die plaats vindt in de academie en omliggende galeries.

• • •

Praktijkbureau Reality Studios. Crossmedia Design heeft een eigen ontwerpbureau voor praktijkopdrachten. Studenten uit alle jaren werken (zelfstandig of in teams) onder begeleiding van docenten aan uitdagende praktijkopdrachten. De academie neemt jaarlijks een breed palet aan ontwerpopdrachten aan, zoals publicaties, corporate design, campagnes, websites, motion graphics, video

In samenwerking met de Stichting Academy Studios kunnen ook lang(er) lopende praktijkopdrachten in samenwerking met alumni en derden worden uitgevoerd.