TOELATING
Crossmedia Design, Fine Art en Moving Image

Aanmelden
Als je bij ons wilt komen studeren moet je toelatingsexamen doen. Tijdens de toelating geef je inzicht in je creatief vermogen en je interesses, ook heb je de mogelijkheid alles toe te lichten. De toelating test of je voldoende talent en motivatie hebt om in de studie te kunnen slagen.

Alle fysieke toelatingsexamens voor onze AKI opleidingen Crossmedia Design, Fine Art en Moving Image worden gehouden tussen februari en mei 2023. Onze online toelatingsexamens worden gehouden tussen december en mei 2023 en zijn alleen bedoeld voor studenten woonachtig in het buitenland. Je kan fysiek op onze academie toelating doen, of online. Voor de studies Fine Art en Crossmedia Design kies je in principe zelf of je fysiek of online toelatingsexamen wilt doen. Voor Moving Image geldt dat alle toelatingsexamens online zijn.

Meld je voor het toelatingsexamen aan via studielink.

Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Let erop dat je de juiste opleiding kiest en dit altijd in combinatie met de stad Enschede.

Voorbereiding
Voor het toelatingsexamen vragen we je om een portfolio en een motivatiebrief voor te bereiden.

Online toelatingexamen via Teams
– Bereid een PDF voor met een overzicht van je werk en een geschreven toelichting op je werk.
– Schrijf een motivatiebrief.

Fysiek toelatingsexamen op de Academie
– Bereid een overzicht van je werk voor, neem zo veel mogelijk werk mee naar de AKI.
– Schrijf een motivatiebrief.

Na aanmelding ontvang je uitgebreide toelichting in je mail over het juiste voorbereiden van al je bestanden.

Data toelatingsexamens op de AKI
De eerstvolgende toelatingsexamen worden gehouden op 21 maart en 4 april.
Hou onze website in de gaten voor extra data daarna.

Data Online toelatingsexamens
De online toelatingen zijn alleen voor studenten woonachtig in het buitenland.
Voor de online toelatingsexamens kun je zelf een datum selecteren tussen December – Mei.
Nadat je je aanmelding hebt voltooid in studielink ontvang je van ons een kalender waar je een datum kunt prikken.

Algemene beoordelingscriteria
We beoordelen je op de volgende criteria:

  • Je bent creatief. Je hebt het vermogen je beeldend uit te drukken, te werken vanuit de waarneming en vanuit concept. Je hebt inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal. Je werk is oorspronkelijk en origineel;
  • Je bent gemotiveerd, communicatief vaardig, deelt jouw fascinatie en inspiratie en toont daadkracht en discipline;
  • Je hebt een onderzoekende en experimentele instelling, je bent nieuwsgierig en hebt belangstelling voor cultuur, kunst en design;
  • Je bent in het bezit zijn van vwo, havo, mbo (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma;
  • Voor de Engelstalige opleiding gelden taaleisen;

Inhoud portfolio/eigen werk
We verwachten van je dat je tijdens je toelatingsexamen met een selectie van je werk inzicht geeft in je talent, interesses en motivatie. Dus zorg dat we kunnen zien wat je in het verleden hebt gemaakt. Teken, schilder, plak, knip, fotografeer, maak films en laat ons zien wat je kunt! Laat ook tussenmateriaal en schetsboeken zien!

Uitslag en geldigheid
Over de uitslag van je toelatingsexamen krijg je binnen drie werkweken bericht per email. De toelating is geldig voor het studiejaar 2023/24.

Deadlines aanmelding:
EU studenten: 1 juni 2023
Non-EU studenten: 1 april 2023

Meer weten over de opleidingen? Ga naar de pagina’s Crossmedia Design, Fine Art en Moving Image

AKI_Aanmelden_ACD_NL

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave