Moving Image

De vierjarige opleiding Moving Image in Enschede biedt een multidisciplinaire studie aan die film, kunst en media combineert met een stevige theoretische en filosofische onderbouwing en een breed scala aan praktische skills. 

Tijdens de studie zoek je naar nieuwe inzichten in bewegend beeld, om zo te komen tot nieuwe en ongekende visuele experimenten. Uitgangspunt daarbij is dat de wereld die door bewegend beeld ontstaat volledig nieuw en echt is en niet een representatie van iets anders. Zo ontwikkel je je tot een autonome conceptuele beeldmaker die zijn ideeën en visie kan vertalen naar innovatieve projecten.  

Je studeert in een inspirerende en uitdagende, maar toegankelijke omgeving, waarin de wisselwerking met docenten maar vooral ook met medestudenten heel belangrijk is. De opleiding is kleinschalig maar groeit en is sterk internationaal georiënteerd. Op dit moment nemen we jaarlijks maximaal dertig nieuwe studenten aan.

Studieopbouw
Eerste jaarexperiment en inspiratie
In het eerste jaar ligt de focus op experiment en kortlopende opdrachten. Dit helpt je een kritische houding en eigen werkroutine te ontwikkelen. Je leert de basis van video, film, fotografie, storyboard, audiomontage en video-installatie. In korte workshops oefen je technische skills zoals stop-motion, analoge fotografie, de ontwikkeling van film en het gebruik van editingsoftware. In de theorielessen lees je teksten, bekijk je films en kunstwerken en bespreek je conceptuele aspecten van beeld, media, perceptie en technologie.  

Je kunt in het eerste jaar ook toelating doen voor het Honours Programme, als aanvulling op het theoretische programma van je eigen bacheloropleiding.

Tweede en derde jaar – projecten en onderzoek
Vanaf het tweede jaar krijg je geleidelijk meer ruimte om projecten te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren. In deze creatieve fasen bedenk je en heroverweeg je je concepten, krijg je feedback en presenteer je ideeën. Ook vind je partners zoals acteurs en andere professionals uit het werkveld om je plannen uit te voeren en je werk te plannen, te produceren en te bewerken. Tijdens praktische workshops ontwikkel je je vaardigheden verder in cinematografie, acteren, interviewen, regisseren, VR en sounddesign. 

Bij de theorievakken ligt de focus op bewegend beeld en montage. De vakken Onderzoek, Auteurschapsmethoden en Creatief Proces helpen je om je interesses te definiëren en stimuleren je om na te denken over je eigen werk ter voorbereiding van je scriptie.  

In het derde jaar werk je aan je portfolio. Die gebruik je om een plek voor een exchange of stage te krijgen, of om zelf een project te starten. 

Vierde jaar – afstuderen
In het laatste jaar schrijf je je scriptie en realiseer je je afstudeerproject. De cursussen die je in het examenjaar volgt, geven je inzicht in de verschillende beroepsperspectieven op het gebied van bewegend beeld. Gedurende het examenjaar heb je individuele ontmoetingen met je mentoren en groepspresentaties met je leeftijdsgenoten. Je maakt je portfolio af en komt in contact met relevante experts en professionals uit het Moving Image netwerk. Tijdens de tentoonstelling AKI ArtEZ finals presenteer je je afstudeerwerk en scriptie. 

Bekijk eindexamenwerk op https://issuu.com/akiacademyofartanddesign en https://www.akifinals.nl

Wat leer je bij de opleiding Moving Image van ArtEZ AKI?

Bij Moving Image ontwikkel je zowel je intellectuele als je creatieve vaardigheden als beeldmaker. Wat Moving Image een unieke studie maakt, is dat de focus niet alleen ligt op het creëren van beeld en het eventuele bijbehorende verhalende aspect; je leert vooral de essentie van bewegend beeld onderzoeken en doorgronden. Je doet nieuwe inzichten op over het maken van beeld en het ontleden van structuren. Dat leidt tot nieuwe visuele experimenten die nauw verbonden zijn met alle zintuigen. Hierdoor ontwikkel je je eigen beeldtaal. 

Je gaat aan de slag met met fotografie, (digitale) animatietechnieken, korte live-action films, grotere videoprojecten en cinematografie. Ook maak je kennis met de basistechnieken van editing, video, fotografie inclusief het maken van een storyboard, schrijven en sound-design. Je leert werken met licht en camera’s, editing-software, 360-graden camera’s en greenscreen opnames. Je volgt intensieve korte workshops over acteerwerk en samenwerken met acteurs, dirigeren en scriptschrijven. In de theorielessen wordt historische en filosofische kennis over beeld, media en film behandeld. 

 Vakken die je volgt: 

 • Image Lab / Expanded Photography / Expanded Cinema 
 • Film & Video / Image Design / Docu-Fiction 
 • Photography / Studio / Sound Design 
 • Animation / Editing / Motion 
 • Storytelling / Acting / Directing 
 • Authorship Methodologies / Creative Process / Context & Networks 
 • Interactive Media / Immersive (non)fiction / Experimental Technologies 
 • Media Theory / Moving Image Theory / Montage Theory 
 • Contemporary Philosophy 
 • History of Moving Image  

Projecten
Tijdens de studie werk je aan breed georiënteerde projecten zoals:  

 • Fotografie in combinatie met installaties 
 • Cinemaprojecten met de focus op interactieve film en het werken met meerdere projecties en multimedia 
 • VR videoprojecten 
 • 360-graden-videoprojecten 
 • Stop-motion en digitale animaties 

2D en 3D fotografische projecten.  


Leer veel in korte tijd

Leerprocessen verlopen niet lineair. Dat geldt zeker ook voor creatieve processen: soms doe je er weken over om een kleine stap verder te komen of moet je een stap terugdoen, soms maak je in een uur een grote sprong. Het studieprogramma houdt daar rekening mee en wisselt korte perioden van intensief theoretisch en praktisch onderwijs af met langere perioden. Soms werk je alleen aan projecten en producties, dan weer samen met anderen.  

Elk jaar bevat twee semesters. Aan het eind van elk semester vindt een evaluatie van je werk plaats. Het curriculum wisselt praktische (technische) vakken af met vakken op projectbasis. Door middel van kortlopende intensieve opdrachten met snel resultaat oefen je je skills. Door hier veel mee te oefenen werken we toe naar langer durende opdrachten. De theorie die je wordt aangeboden sluit aan bij de opdrachten.  

In aanvulling op de projecten, opdrachten en vakken volg je workshops en lezingen, bezoek je exposities en neem je deel aan excursies, zoals bijvoorbeeld naar IDFA, Nederlands Film Festival, ZKM Museum (Karlsruhe, Duitsland), Ars Electronica (Linz, Oostenrijk), Nordland Art and Film College (Kabelvag, Noorwegen) en New York.   

Studiebegeleiding
Het aanbod tijdens de studie Moving Image is veelomvattend, maar laat genoeg ruimte voor het maken van je eigen keuzes. Gedurende de studie moedigen we je aan om nieuwe uitdagingen te zoeken en een proactieve, kritische houding aan te nemen. Je docenten en mentor ondersteunen je bij het vinden van een eigen beeldtaal en het ontwikkelen van je eigen creatieve visie. Tenminste eens per maand overleg met je mentor over de status. 

Partners
Voor exchanges en stages beschikken we over een groot netwerk van lokale filmmakers tot gerenommeerde productiemaatschappijen en bureaus/bedrijven zoals Foam, Canon, Hazazah en de Volkskrant. Voor sommige van onze alumni is hun stageplek na de opleiding hun werkplek geworden.  

Uit de netwerken van onze docenten komen regelmatig externe opdrachten voort. Onze studenten hebben bijvoorbeeld opdrachten gedaan voor de Gemeente Enschede, BNO, het Rijksmuseum en Herman Finkers. Verder moedigen we je aan om deel te nemen aan open calls zoals Go Short, Le Guess Who en het Twents Festival van de Korte Film. Je krijgt bij deelname ondersteuning van docenten.