Crossmedia Design werkt mee aan jaarboek Art Directors Club Nederland

De ADCN (Art Directors Club Nederland) geeft jaarlijks een annual uit, met hierin al het beste (bekroonde) werk van het afgelopen jaar: Het ADCN Jaarboek 2016. Dit jaar hadden de studenten uit het tweede jaar Crossmedia Design de bijzondere opdracht hun individuele visie op de wereld van communicatie te visualiseren.

Unieke Polaroids Op basis van de uitgewerkte concepten ontstonden onder leiding van docent Bert Teunissen honderden polaroids die niet alleen gedeeltelijk in het ADCN jaarboek afgebeeld zijn, maar tevens, na afloop van de expositie in het Stedelijk Museum, vormt iedere echte polaroid een unieke cover van elk ADCN Annual 2016. Het boek en een tentoonstelling van alle polaroids werden op 1 december j.l. in het Stedelijk Museum te Amsterdam gepresenteerd. De selectie van het studentenwerk werdt o.a. gemaakt door de curator van het Stedelijk Museum Lennart Booij zelf en zo was dit project zowel voor de ADCN als ook voor Crossmedia Design een zeer geslaagde samenwerking.

“Real jobs” tijdens de studie Binnen Crossmedia Design wordt regelmatig gewerkt aan realistische opdrachten om studenten zo vroeg mogelijk met het latere werkveld in aanraking te laten komen. En zo was het oordeel van de deelnemende studenten ook meer als positief: ‘een eer om er aan te hebben mogen meewerken’, ‘spannend’, ‘wel een lastig thema’ en ‘een grote uitdaging’.