Dit is de AKI

Hier op de AKI vinden we dat het verschil tussen denken, zeggen en doen zo klein mogelijk zou moeten zijn. Wij zijn er enkel om je ambities aan te scherpen, je talenten te ontwikkelen en je competenties* te professionaliseren. Of dat nu met verf, fotografie, film, concepten, design, beeldhouwen, klei, hout, woorden, typografie, hartstocht of filosofie is. Autonoom denken stelt je in staat je capaciteiten met anderen te delen en tot innovatieve oplossingen te komen.

Voor de structuur bieden we drie verschillende bacheloropleidingen aan: Crossmedia DesignFine Art en Moving Image, maar de kracht van onze kleinschalige academie ligt in een gemeenschappelijk gedeelde visie op individuele ontwikkeling, die vinden we heel belangrijk.

Bij ons gaat het altijd over jou. Het enige wat wij van jou verwachten is dat je er onvoorwaardelijk voor gaat. Dat wat je denkt, zegt en doet relevant is. En alles wat je wilt bereiken ertoe doen moet. Wat we verder kunnen beloven is dat het een levenslange haat/liefde verhouding wordt.

De AKI (Academie voor Kunst en Industrie) is de kleinste academie van Nederland, opgericht in 1949 maar gevormd in de jaren zestig en tot de dag van vandaag schatplichtig aan de uitgangspunten van toen: individueel onderwijs, zo weinig mogelijk bepaald door structuren of controlesystemen, zo veel mogelijk gericht op de menselijke maat en op het eigen initiatief van studenten en docenten. De AKI is onderdeel van ArtEZ Hogeschool, maar we hechten zeer aan onze autonomie als kleinschalige academie. Onderwijs wordt gemaakt op de werkvloer.

Dat is in het huidige tijdsgewricht niet vanzelfsprekend; statistieken en normering zijn steeds meer bepalend geworden in het onderwijs. De AKI erkent dat en voldoet aan alle eisen die aan de academie worden gesteld, maar dat is niet waar ontwerp- en kunstonderwijs zich op moet richten.

Ons onderwijs draait om het optimaal ondersteunen van de individuele ontwikkeling van de student: jouw motivatie is het uitgangspunt van de studie en jouw doelen bepalen de loop van de studie. We streven met alle plezier naar het magische begrip ‘excellence’, maar niet naar de excellence van het perfect passen in de wereld die er al is. (Werd de excellence van Shakespeare of Einstein destijds door hun docenten herkend?) Wij menen dat excellence vooral voortkomt uit eigenheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, daarbij geldt ‘fit’ als een deugd, maar ‘misfit’ zeker ook. Vanuit dat heldere gegeven bereidt je je op de academie voor op een eigen positie in de beroepspraktijk.

Je krijgt grote vrijheid, maar we verwachten dat je in staat bent gedisciplineerd te werken, we waken voor vrijblijvendheid. Er is veel contact tussen studenten en docenten en daarnaast krijgt elke student een van de docenten als mentor. De mentor en de student bespreken maandelijks de individuele voortgang en focus, en bezien of het studiepakket een voldoende stevig geheel vormt.

Alle docenten en mentoren hebben een eigen beroepspraktijk en komen een of twee dagen in de week naar de academie. Het docentencorps is zeer divers, zowel wat betreft het werkveld als wat betreft de visie op het vak en op onderwijs. Want we brengen je graag in aanraking met een breed palet aan mogelijkheden en visies. De academie is in de eerste plaats een gemeenschap van ontwerpers, kunstenaars, vakmensen en studenten. De sfeer is open, iedereen kan van elkaar leren, ook buiten de eigen jaarlaag of opleiding. Want de academie is niet alleen een school, maar ook een manier van leven.

De AKI ligt in Enschede, ver van de randstad. Wij vinden Enschede een perfecte locatie, niet midden in de drukte maar op een mooie afstand om je op je eigen werk te kunnen concentreren. Plato beschreef de academie als een ommuurde tuin, waarin het lawaai van buiten wel te horen is, maar de studenten en docenten zich goed kunnen richten op hun werk. In die tuin wordt je omgeven door mogelijkheden, inzichten en culturen, maar niet meer dan zinvol is, want je moet aan het werk. (Bijkomend voordeel van Enschede is dat je er goedkoop kan wonen, het scheelt al gauw 150 euro in de maand ten opzichte van andere studentensteden.)

De AKI is klein maar compleet, met werkplaatsen voor metaal, kunststof, zeefdruk, grafiek, keramiek en hout. Met groot formaat plotters, lasercutters, 3D-printers, een uitgebreide video- en fotostudio en een analoge doka. Met ateliers en expositieruimtes. Kan bijna niet beter, maar als een student nog wensen heeft dan zoeken we graag naar oplossingen. Het is mogelijk samen te werken met studenten van de Technische Universiteit, Saxion Hogeschool en het Conservatorium.

De AKI heeft drie opleidingenCrossmedia Design, Moving Image en Fine Art. De structuur biedt overzicht, maar samen met je docenten bepaal jij welke grenzen je accepteert of negeert, bijvoorbeeld tussen Art en Design, tussen 2D en 3D, of tussen ambacht en idee.

De opleiding begint breed maar gedurende de opleiding richt je je steeds meer op een eigen specialisatie. Direct vanaf het eerste jaar wordt ook in de klassikale lessen veel aandacht besteed aan het bespreken van je werk en het formuleren van kritiek. Het adagium ‘ik houd mijn mond tot ik weet waar ik over praat’ geldt in geen geval (Socrates had dan zijn hele leven gezwegen), we verwachten dat je leert door te doen. En dat geldt niet alleen voor analyse en presentatie, ook voor bijvoorbeeld technische vaardigheden en het bepalen van je eigen positie: experiment en onderzoek zijn een essentieel onderdeel van de studie. Maar naast het ontwikkelen van een professionele attitude wordt er vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van kennis en kunde, van 3D-printen tot kunst-geschiedenis, van lascursussen tot ondernemerschap, van software tot filosofie. Praktijk en theorie worden daarbij zoveel mogelijk als een integraal geheel aangeboden.

We hebben graag VWO-leerlingen als aspirant studenten, maar ook met een bijvoorbeeld HAVO of MBO Niveau 4 ben je van harte welkom op het toelatingsexamen, we kijken vooral naar je motivatie, eigenheid en bagage. In bepaalde gevallen is het mogelijk in te stromen in het tweede jaar.

Wil je meer weten over de AKI, dan kun je een dag komen oriënteren op de AKI. Vanaf december beginnen we weer met deze meeloopdagen, meer info volgt.

– – –

Routebeschrijving openbaar vervoer:
 Vanaf Centraal Station NS Enschede is het vijf minuten met de bus naar onze academie. Elke acht minuten gaat er een bus richting de Hulsmaatstraat: 
Stadsbuslijn 2 (naar Deppenbroek), of bus 60 of 61 (naar Overdinkel of Oldenzaal).
 Uitstappen bij halte Hulsmaatstraat.

Routebeschrijving te voet:
 De AKI is een kwartier lopen vanaf Centraal Station Enschede (1,8 km) 
(Volg wandelroute richting Roombeek).

– – –

AKI Academie voor Art & Design
. Hulsmaatstraat 35
, 7523 WB Enschede. Telefoon: 053-4824400. Mail: office.aki@artez.nl

– – –

Crossmedia Design

Fine Art

Moving Image

*) Wij werken volgens zeven competenties, die – ironisch genoeg, maar niet toevallig – een grote overlap vertonen met de competenties die onlangs door het World Economic Forum zijn aangewezen als de belangrijkste voor het toekomstige niveau van geschoolde arbeidskrachten.

blogspot stats

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave