Praktijkprojecten Crossmedia Design

Jaarlijks krijgen we vele verzoeken, doen we mee aan pitches, initiëren we zelf of levert ons netwerk de nodige projecten op. Hieronder een kleine selectie:

ADCN Jaarboek (Beeldconcepten) – Voor het ADCN Jaarboek 2017 werkten studenten uit het tweede jaar Crossmedia Design aan een visuele campagne op basis van Polaroids. Alle boeken werden voorzien van een unieke Polaroid op de titelpagina. De resultaten van de concepten werden op een feestelijke expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam gepresenteerd. Alle gasten hadden hier de mogelijkheid om het individuele jaarboek te completeren door persoonlijk het favoriete Polaroid voor de titel te kiezen.

Symposium Living in Daylight, Kopenhagen i.s.m. Thorben Thyrgord (Concept & Expositie) – In het kader van het symposium Living in Daylight in Kopenhagen, Denemarken heeft Thorben Thyrgord, architect en uitgever van het befaamde AD magazine, de afdeling Crossmedia Design gevraagd om binnen het onderwerp “daglicht” concepten en ideeën te ontwikkelen waarvan een keuze parallel aan het symposium geëxposeerd zouden worden. De resultaten waren echter zo overtuigend dat uiteindelijk alle studenten naar Kopenhagen zijn afgereisd om hun visualisaties in de expositie te presenteren en het symposium bij te wonen.

Museum MORE + Ondernemers Ruurlo (Ruimtelijk concept) – Museum MORE is een museum in Gorssel dat 2015 is geopende en gewijd is aan Nederlandse modern-realistische kunst. Naast de locatie in het centrum van Gorssel bestaat nog een tweede dependance van dit museum in het kasteel Ruurlo. Het kasteel ligt ca 1 km. buiten het dorp Ruurlo en kent veel bezoekers maar slechts weinig vinden de weg naar het dorp Ruurlo zelf. Hier wilde de ondernemersvereniging een oplossing voor vinden. En zo was de vraagstelling aan de studenten dan ook hoe de afstand tussen kasteel en dorp overbrugt zou kunnen worden.

Kunstfietsroute Okkenbroek – Zes studenten van de afdeling All Space & Sculpture zijn gevraagd om een ontwerp te maken voor een sculptuur in de openbare ruimte langs de Kunstfietsroute Okkenbroek. De studenten hebben hun idee gepitcht aan een comité van deskundigen en uiteindelijk bleken alle concepten zo overtuigend dat voor alle projecten het realisatiebudget is toegekend.

Enschede Lab (Concepten voor maatschappelijke probleemstellingen) – In het kader van de samenwerking van Gemeente Enschede, Universiteit Twente, Saxion Hogescholen, ROC Enschede en de AKI is het Enschede Lab opgericht. Binnen het Lab werken studenten van alle opleidingen in gemengde teams aan diverse maatschappelijk relevante vraagstukken. Voor het vraagstuk Wateroverlast zijn een aantal innoverende oplossingen bedacht en aan de Gemeente gepresenteerd. Daarnaast is een publicatie Waterkrant (i.s.m. 1Twente en Huis aan Huis) ontwikkeld om inwoners over de problematiek en de mogelijke oplossingen te informeren.

Rijksmuseum Twenthe / Intermediaries – Studenten kregen de opdracht objecten te maken die als ‘dragers’ konden dienen. Zij wisten niet wat deze zouden gaan dragen. Kindertekeningen van de collectie vormden hierbij één van de uitgangspunten. Pas toen de dragers klaar waren kregen de studenten te horen dat zij hiermee het sierrijke glas in Rijksmuseum Twenthe zouden exposeren. Het project werd in dertien dagen uitgevoerd samen met exchange studenten uit Koblenz, Londen, Trondheim en Riga.